Onze visie op de toekomst van de gemeente Boekel

De gemeente Boekel ligt als dorpsgemeenschap midden tussen de stedelijke gebieden Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen en Venray/Venlo. Aangejaagd door een groeiende economie in die gebieden en over de grens in Duitsland is er veel dynamiek waar de inwoners van de gemeente van kunnen profiteren. Bijvoorbeeld als het gaat om de maakindustrie (de bedrijven op de Vlonder en Kraaiendonk), de landbouw en de gezondheidszorg zijn bijzonder succesvolle branches in onze gemeente. De trends binnen deze succesvolle sectoren in ogenschouw genomen kan het niet anders dan dat er meer mogelijkheden voor een welvarende gemeenschap komen voor onze inwoners in de komende jaren.

De samenstelling van onze gemeenschap veranderd. Zo is 35% van onze bevolking jonger dan 21 jaar, echter tegelijkertijd is ook 35% ouder dan 55 jaar. Het percentage ouderen zal richting 2020 groeien naar 40%. Terwijl we dus de jongste generatie kansen willen bieden op een mooie toekomst van wonen en werken in Boekel is het ook onze taak verantwoordelijkheid te nemen voor de groeiende groep ouderen. Bijvoorbeeld door de vereenzaming op de kaart te zetten en ouderen aan te zetten te participeren in de maatschappij.

In onze visie zal over 10 jaar, door de aanhoudende groei en ontwikkeling van onder andere Brainport Eindhoven, de maak industrie in Boekel minstens verdubbeld- of zelfs verdrievoudigd zijn in omvang. We zien groeimogelijkheden voor het bedrijfsleven in bijvoorbeeld Venhorst, waar er een uitstekende verbinding is met de Middenpeelweg. De agrarische sector heeft over 10 jaar een geslaagde transitie naar duurzaamheid achter de rug en de zorg sector krijgt met Boekel als bruisend centrum in de regio het succesvol voor elkaar om de vergrijzing en toenemende liberalisering van de zorgsector, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, op te vangen. Boekel zal in inwoneraantal groeien tot ca. 13.000, 30% meer dan nu. Drieduizend mensen die uit andere delen van Nederland en de wereld naar ons toekomen om te wonen, te werken en te recreëren. Allemaal mensen die zin hebben- en plezier halen uit het eigenzinnige van Boekel, die ondernemend ingesteld zijn, meedoen met sport en cultuur, maar ook zorgtaken opzich nemen wanneer een naaste het nodig heeft.  

Om tot die welvarende gemeenschap te komen is er een competent bestuur nodig met bestuurders die uit de eigen gemeenschap komen, bv komen in onze ogen alle wethouders uit de gemeente Boekel. Ze hebben oog voor wat er in de grotere regio gebeurt en zijn in staat verbindingen te maken. De financiële positie van Boekel is zwak, maar wij zien potentie om op de lange termijn de vruchten te plukken van de mogelijkheden in de welvaartsgroei. Zo zijn de laatste 8 jaar er voor ondernemers vooral beperkingen opgeworpen, VVD wil haar verantwoording nemen door inwoners en ondernemers de ruimte te bieden.