PROGRAMMA VVD BOEKEL-VENHORST

De VVD Boekel-Venhorst is een lokale liberale partij met een provinciaal en landelijk netwerk. Wij zijn op het moment met 2 raadszetels actief betrokken in het besluitvormingsproces in de gemeente Boekel.

De VVD Boekel-Venhorst is een lokale liberale partij met een provinciaal en landelijk netwerk. Wij zijn op het moment met 2 raadszetels actief betrokken in het besluitvormingsproces in de gemeente Boekel. Wij, als politieke partij, willen graag datgene doen wat het beste is voor onze Boekelse inwoners en bedrijven. Het aantal inwoners van onze gemeente groeit nog nauwelijks, maar de wens om het voorzieningen niveau op peil te houden blijft. Financiële risico’s nemen daardoor toe en er is niet genoeg geld vanuit de overheid om dit te betalen. Er verandert dus nogal wat voor u als burger, bijvoorbeeld een verdubbeling van de OZB in de laatste 6 jaar! Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden is een deskundig en daadkrachtig gemeentebestuur nodig.

Lees meer over ons programma onder het tabblad standpunten.