• Welkom bij de VVD Boekel

    01 juni − Welkom op de vernieuwde pagina van VVD Zwartewaterland! Onze nieuwsberichten staan hier verder vermeld. Onze actieve leden kunt u bij het kopje 'mensen' vinden en onze agenda onder 'activiteiten'. We hopen dat u kunt vinden wat u zoekt. Mocht u nog iets missen, klik dan op 'contact' rechtsboven op de pagina. VVD voor U! Lees verder

  • PROGRAMMA VVD BOEKEL-VENHORST

    01 juni − De VVD Boekel-Venhorst is een lokale liberale partij met een provinciaal en landelijk netwerk. Wij zijn op het moment met 2 raadszetels actief betrokken in het besluitvormingsproces in de gemeente Boekel. De VVD is in Boekel een actieve partij die de laatste jaren snel groter geworden is. Wij als politieke partij willen graag datgene doen wat het beste is voor onze Boekelse inwoners en bedrijven. Het aantal inwoners van onze gemeente groeit nog nauwelijks. Daarbij krijgen we de komende jaren te maken met een omvangrijk pakket aan nieuwe taken die worden overgeheveld vanuit Den Haag. Financiële risico’s nemen daardoor toe en er zal niet genoeg geld zijn vanuit de overheid om dit te betalen. Er verandert dus nogal wat. Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden is een deskundig en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Lees verder

  • Begroting 2015

    08 november − De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2015. Zoals in dit document staat is het belangrijk dat de begroting sluitend is. Maar nog belangrijker is dat de hele financiële situatie van Boekel gezond is. Hiermee komen we meteen bij het probleem. Alleen een sluitende begroting is niet voldoende. Lees verder