• Welkom bij de VVD Boekel

    Welkom op de vernieuwde pagina van VVD Boekel Venhorst! Onze nieuwsberichten staan hier verder vermeld. Onze actieve leden kunt u bij het kopje 'mensen' vinden en onze agenda onder 'activiteiten'. We hopen dat u kunt vinden wat u zoekt. Mocht u nog iets missen, klik dan op 'contact' rechtsboven op de pagina. Lees verder

  • PROGRAMMA VVD BOEKEL-VENHORST

    De VVD Boekel-Venhorst is een lokale liberale partij met een provinciaal en landelijk netwerk. Wij zijn op het moment met 2 raadszetels actief betrokken in het besluitvormingsproces in de gemeente Boekel. Wij, als politieke partij, willen graag datgene doen wat het beste is voor onze Boekelse inwoners en bedrijven. Het aantal inwoners van onze gemeente groeit nog nauwelijks, maar de wens om het voorzieningen niveau op peil te houden blijft. Financiële risico’s nemen daardoor toe en er is niet genoeg geld vanuit de overheid om dit te betalen. Er verandert dus nogal wat voor u als burger, bijvoorbeeld een verdubbeling van de OZB in de laatste 6 jaar! Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden is een deskundig en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Lees verder